Edukinesiologie

We willen allemaal dat onze kinderen lekker in hun vel zitten, dat ze zelfvertrouwen hebben, dat ze met plezier naar school gaan, dat ze vinden dat leren leuk is en dat er uit komt wat er in zit.

Maar de praktijk is soms anders….

klasNegatieve stress en de gevolgen

Het leerproces van kinderen kan verstoord zijn. Dit levert negatieve stress op. De gevolgen kunnen zijn dat kinderen:

  • Moeite hebben met lezen, schrijven of andere vaardigheden
  • Eerder geleerde regels niet kunnen toepassen (bv. omkering van letters)
  • Problemen hebben met hun concentratie
  • Faalangstig zijn: "Ik kan het toch niet"
  • Black-outs hebben bij het maken van toetsen
  • Gepest worden of zelf pesten
  • Een allergie ontwikkelen
  • Hyperactief gedrag vertonen
  • Gaan stotteren, blijven bedplassen, etc.


In alle gevallen gaat het om stress die niet goed verwerkt wordt: negatieve stress. Edukinesiologie kan in veel gevallen helpen.

Wat is edukinesiologie?

Kinesiologie is "de leer van de beweging". Beweging zorgt ervoor dat de hersenen, zintuigen en spieren geprikkeld worden, waardoor het makkelijker is om te leren.

Gebrek aan beweging zorgt voor blokkades in de energie, en dus ook in het leerproces. Beweging is niet alleen voor kleuters, maar ook voor oudere kinderen, en volwassenen een voorwaarde om stressvrij te kunnen leren!

Edukinesiologie is een methode om leerproblemen te overwinnen, of in ieder geval te verbeteren.

lemniscaat Escher klein

Hoe ziet een behandeling er uit?

In een behandeling probeer ik eerst om samen met ouder, kind en zo nodig de leerkracht, duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, en wat er al gedaan is. Door spiertesten kunnen we te weten komen hoe het kind met lezen, schrijven en rekenen omgaat en hoe een kind leert.


Vaak blijkt het zo te zijn dat de organisatie van de hersenen en de samenwerking met de zintuigen niet "efficiënt" is. Informatie komt via een omweg binnen, of soms helemaal niet. De leerling "probeert zich te pletter", zonder dat er vooruitgang is. Dit levert veel frustraties en teleurstelling op, en vaak leidt dit tot faalangst en verlies van motivatie en interesse.


Als we weten hoe een kind informatie verwerkt, wordt er al veel duidelijk: er is geen onwil, maar onmacht! We testen speciale oefeningen uit die kunnen helpen om blokkades op te lossen.

Wil je hier meer over weten en een cursus volgen? Kijk dan elders op mijn site

LEAP

LEAP is een methode die is gericht op het doorbreken van het blokkeren of op hol slaan van het vecht-vluchtsysteem van de primaire hersencentra,
(Emotionele) stress, ook leerstress, veroorzaakt deze alarmering van het vecht/vluchtsysteem. Door dit systeem tot rust te brengen krijgt de persoon weer overzicht, kan weer helder nadenken en er is weer keuze mogelijk.

We kunnen met spiertesten deze blokkades en oorzaken opsporen, en ook behandelen. Het brein wordt a.h.w. gereset.
Lees meer

corpus callosum verbindingen


Leerstijlen

Iedereen heeft zijn eigen stijl van leren, al naar gelang aanleg en voorkeur. Iedereen is intelligent in zijn eigen leerstijl! Sommige kinderen zijn verbaal niet zo sterk, maar zijn ruimtelijk heel intelligent. Andere kinderen hebben moeite met rekenen, maar zijn zeer muzikaal, geinteresseerd in de natuur, of heel visueel ingesteld. Als een kind wordt aangesproken op zijn sterke leerstijl, kan het leren leuker en makkelijker worden; bovendien zal het zeker bijdragen aan zijn zelfvertrouwen.

Ook voeding kan invloed hebben op hoe een kind in zijn vel zit; voeding die niet goed verdragen wordt, levert zgn. "chemische stress" op, het kost meer energie om dit voedsel te verwerken dan dat het energie oplevert. Het gebruik van suiker is hiervan een duidelijk voorbeeld!

Ook het drinken van water is heel belangrijk; het helpt gemakkelijker te leren en te concentreren.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de faalangst die vaak door de leerproblemen is ontstaan. Door middel van "stressrelease" (het loslaten van stress) werken we aan het terugkrijgen van zelfvertrouwen. Indien nodig kan dit onder andere met Bach-remedies worden ondersteund.

Download de folder (pdf)