Klachten?

Wat te doen als u een klacht over de behandeling hebt?
Uiteraard wil ik graag dat u tevreden bent over uw kinesiologische consult. Toch loopt het soms anders en dat vind ik erg vervelend. 

Ik hoop dat u zich tot mij wendt wanneer u onverhoopt klachten hebt, zodat wij er over kunnen praten.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u de volgende klachtenprocedure volgen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT en de klachtencommissie SCAG waar uw klacht verder kan worden behandeld.