Stress release

Er zijn veel omstandigheden die voor negatieve stress kunnen zorgen. Dit kunnen lichamelijke, emotionele of fysiologische omstandigheden zijn. De kunst is om negatieve stress in ons leven te herkennen en ermee om te leren gaan. Hoe reageert ons lichaam op stress, wat betekent het emotioneel voor ons en hoe verandert ons gedrag en houding ten opzichte van stress.

De chemie (bijv. voeding, milieu en medicijnen), de psyche (bijv. angst, verdriet en schuldgevoel) en de structuur (bijv. organen, spieren en gewrichten) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: verstoring op het ene gebied heeft ook altijd invloed op de twee andere gebieden

Ook gebeurtenissen uit het verleden kunnen nog steeds invloed hebben op iemands welbevinden, zelfs als men zich daar niet bewust van is. Het lichaam vergeet niets en met spiertesten kan ik informatie opvragen en uitzoeken wat bij ons negatieve stress veroorzaakt, nu, maar ook oude stress uit het verleden. U zult meer helderheid krijgen, omdat spiertesten ook onbewuste blokkades zichtbaar kunnen maken.

Door verschillende technieken wordt stress verminderd en leren we de patronen waarin we steeds vastlopen te herkennen en te doorbreken. Met het stellen van nieuwe, positieve doelen, wordt een nieuwe richting in uw leven ingeslagen.

KINES3HK
ESR