PRIVACY STATEMENT PRAKTIJK LIBRA


Inleiding

De Praktijk Libra (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te helpen en contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij helpen je graag met jouw vragen over gegevensverwerking. Hiervoor kun je een email sturen naar touch4els@hetnet.nl.

Waar zijn wij gevestigd?

Wij zijn gevestigd op de Kerkallee 29, 6882 AL Velp.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

Voor- en achternaam, voorletters, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor onze eigen administratie
  • Om contact te kunnen onderhouden

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via touch4els@hetnet.nl.

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Links

Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website.